AUTOMATION
IoT+REMOTE MONITORING
ASSISTIVE ROBOTICS

Projects we are part of:


Projects we are part of:


AXO-SUIT

COMmeto is the SW and HW integrator and main industrial partner in the development of a modular, assistive exo-skeleton in the EU AAL project AXO-SUIT.

AXO-SUIT is a three year project stated on October 1st 2014 and is funded under the Active and Assisted Living (AAL) Joint Programme, Call 6. The project brings together 3 universities and 5 companies active and experienced in R&D of assistive devices to specify the full-body personal mobility, reaching, and grasping requirements of elderly persons allowing them to continue managing their daily activities related to voluntary occupation (maintaining gardens or carrying groceries of more needy people), as well as participating in local social activities while preserving their health and providing motivation to remain active and independent.

http://www.axo-suit.eu/‘Ver’breek het vallen

Het bedrijf COMmeto (België) werkt in het kader van het EU-project CrossRoads2 aan de continue monitoring van ouderlingen om een potentieel valrisico sneller te detecteren.


Het innovatief karakter van het ‘Ver’breek het vallen project zit voornamelijk in de ontwikkelen van een individuele en continue valrisico-screening toepassing op basis van continue persoonslocatiebepaling en balansmetingen. En dit gebaseerd op een unieke combinatie van bestaande meetsystemen (Mopas, Quuppa, Moticon) maar toegepast specifiek voor met een psychiatrische kwetsbaarheid voor wie de reeds bestaande meetinstrumenten niet toereikend of toepasbaar zijn.


Dit project kadert in een grensoverschrijdende samenweking met Ivengi (Nederland), OPZ Geel (België) en Mobilab (België). COMmeto heeft ruime ervaring in de nodige sensortechnieken en de netwerkcommunicatie-intergratie. Dankzij deze samenwerking kunnen we onze bestaande ervaring verder uitbreiden naar nieuwe sensoren, nieuwe technieken en nieuwe cloudplatformen. Tevens geeft de toepassing binnen GGZ (Geestelijke GezondheidsZorg) perspectief op uitbreiding van het marktpotentieel.


Het project wordt via het kaderproject CrossRoads2 gefinancierd vanuit het Europese Interreg Vlaanderen-Nederland programma (www.grensregio.eu). Interreg Vlaanderen-Nederland stimuleert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei, vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).


Meer informatie over de actuele resultaten vind u op de website van CrossRoads2: https://www.crossroads2.eu/Fallrisk

Improving (the reliability of) existing fall detection systems – while developing an intelligent framework to assess the risk of older adults falling.

For older adults, falling accidents can be life-changing events. They may lead to loss of autonomy (necessitating people to move to a nursing home, for instance) – but psychological side effects are not to be neglected either (fear of falling might lead to avoidance behavior). Accurate fall detection is a hot topic. FallRisk therefore investigated how to improve existing fall detection systems and develop an intelligent framework to assess the fall risk of older adults.


Falling is the second leading cause of accidental death worldwide. Research has shown that more than half of the older adults living in a nursing home – and about one third of the older adults living at home – fall at least once a year, resulting in severe injuries in 10 to 15% of all cases. The FallRisk team aimed at limiting the personal and societal burden of falling accidents to an absolute minimum, while balancing the involvement of (scarce) formal and informal caregivers.


Project outcomes


FallRisk LeafletGuarantee

A Guardian Angel for the Extended Home Environment.

Safety systems that react automatically to risk events in the home environment.

The ITEA 2 project GUARANTEE set out to develop new ‘active-safety’ systems that can take a much more pro-active approach to risky situations, offering automatic in-home support or involving external support services, with the potential of a whole new market in software-based home-safety solutions. The result is non-intrusive, active-safety systems that respond to and interpret human behaviour in an approach capable of preventing many of the more common accidents in the home.


Guarantee Project LeafletShaken not spilled

Mensen met tremor morsen vaak bij het drinken. Dat creëert een gevoel van schaamte en vormt een drempel voor hun sociaal leven. Het project “Shaken not spilled” wil mensen met tremor de kans geven om te kunnen handelen zoals altijd en zoals iedereen. Daarvoor is een eenvoudig maar doeltreffend en user-centered product ontwikkeld.

Dit product is een effectief en goedkoop hulpmiddel dat het morsen door de tremorbeweging tegengaat. Het is onopvallend en eenvoudig te gebruiken. Daardoor kunnen mensen met tremor terug koffie drinken uit een gewone tas, of wijn uit een gewoon glas en hebben ze geen nood meer aan een opvallende en onhandige tuimelbeker!

De laatste prototypes zijn bijzonder beloftevol en hebben interesse opgewekt in professionele kringen. Met behulp van CrossCare worden de prototypes verder ontwikkeld en getest op ruimere schaal. De proeftuinen verschaffen een essentiële link naar de eindgebruikers zodat het product ontwikkeld en getest kan worden opdat het aan hun noden en verwachtingen zal voldoen.


Het initiële idee werd bedacht door een multidisciplinair studententeam van de KULeuven: het Tremtech team. Deze studenten werkten een jaar lang aan een Product Innovation Project (http://pipleuven.be/) in opdracht van een externe organisatie: RVO-Society (www.rvo-society.be). COMmeto, een bedrijf met ervaring en een partnernetwerk in assistieve technologieën, brengt, samen met het Tremtech team, het product op de markt.

Dit project kadert in een grensoverschrijdende samenwerking met COMmeto (organisatie) en InnovAGE, LiCalab, CareVille, CIC en EIZT (proeftuinen). Het project wordt via het kaderproject CrossCare gefinancierd vanuit het Europese Interreg Vlaanderen-Nederland programma (www.grensregio.eu). Interreg Vlaanderen-Nederland stimuleert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei, vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Meer informatie over de actuele resultaten vind u op de website van CrossCare: www.crosscare.eu.