Shaken not spilledMensen met tremor morsen vaak bij het drinken. Dat creëert een gevoel van schaamte en vormt een drempel voor hun sociaal leven. Het project “Shaken not spilled” wil mensen met tremor de kans geven om te kunnen handelen zoals altijd en zoals iedereen. Daarvoor is een eenvoudig maar doeltreffend en user-centered product ontwikkeld. Dit product is een effectief en goedkoop hulpmiddel dat het morsen door de tremorbeweging tegengaat. Het is onopvallend en eenvoudig te gebruiken. Daardoor kunnen mensen met tremor terug koffie drinken uit een gewone tas, of wijn uit een gewoon glas en hebben ze geen nood meer aan een opvallende en onhandige tuimelbeker!


De laatste prototypes zijn bijzonder beloftevol en hebben interesse opgewekt in professionele kringen. Met behulp van CrossCare worden de prototypes verder ontwikkeld en getest op ruimere schaal. De proeftuinen verschaffen een essentiële link naar de eindgebruikers zodat het product ontwikkeld en getest kan worden opdat het aan hun noden en verwachtingen zal voldoen.


Het initiële idee werd bedacht door een multidisciplinair studententeam van de KULeuven: het Tremtech team. Deze studenten werkten een jaar lang aan een Product Innovation Project (http://pipleuven.be/) in opdracht van een externe organisatie: RVO-Society (www.rvo-society.be). COMmeto, een bedrijf met ervaring en een partnernetwerk in assistieve technologieën, brengt, samen met het Tremtech team, het product op de markt.

Dit project kadert in een grensoverschrijdende samenwerking met COMmeto (organisatie) en InnovAGE, LiCalab, CareVille, CIC en EIZT (proeftuinen). Het project wordt via het kaderproject CrossCare gefinancierd vanuit het Europese Interreg Vlaanderen-Nederland programma (www.grensregio.eu). Interreg Vlaanderen-Nederland stimuleert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei, vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Meer informatie over de actuele resultaten vind u op de website van CrossCare: www.crosscare.eu.